JA! in ons ‘Menu voor Verandering’

Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden in ontwikkel- en veranderingstrajecten. Zeg eens JA! is een stap uit het ‘Menu voor verandering. Dit is een door ons ontwikkelde methodiek, die gericht is op het laten beklijven van cultuurveranderingstrajecten in publieke en private organisaties. Onderdelen uit het ‘Menu voor verandering’ zijn afzonderlijke projectstappen, die een bewezen resultaat opleveren. Deze methodiek is nauwkeurig onderzocht en kent een interessante ‘return on investment’. Elementen zijn het ‘Zeg eens JA!’© trainingsprogramma , op maat verzorgde interne teamtrainingen, op maat afgestemde individuele of team-coaching en het Synergie Spel©.

Klantbeleving is de basis

Binnen het Menu voor Verandering, worden alle projectstappen nauwkeurig geanalyseerd & geëvalueerd door middel van verschillende klantbelevingsmonitors. Deze resultaten voor klantbeleving geven de gradatie aan waarin de cultuurverandering door klanten en medewerkers gewaardeerd en gehonoreerd wordt.
Ambassadeurs en trouwe, loyale medewerkers kunnen in hun ontwikkelingen goed gevolgd worden en dit komt de resultaten en groei van uw onderneming of gemeente ten goede. Lees meer…

Ja, ga door!

Na de basistraining is het zinvol de JA! houding te onderhouden. Een Ja-maar reactie ligt namelijk vaak op de loer. In de vervolgtrainingen ‘WIJ zeggen JA!’ (speciaal voor teams) worden de basisprincipes van JA verdiept en in spelvorm verder uitgewerkt. In alle onderdelen van het ‘Menu voor Verandering’ is de kracht van positiviteit de basis onder klantbeleving.

En wie JA zegt tegen KLANTBELEVING, kijk eens naar alle mogelijkheden die we bieden om de klant daadwerkelijk centraal te zetten. En wie zegt er nou NEE tegen Klantbeleving in de eeuw van de klant?

Vraag naar de JA vervolgmogelijkheden uit het ‘Menu voor Verandering’.
Bel naar Xellens op 06-51410341 of mail ons op info@zegeensja.nu