Goed Gevoel Domino

Start een kettingreactie van goed gevoel.

In de visie van Zeg eens JA! zijn de motto’s “Geven loont” en “Maak van de ander de ster” van grote waarde. In dat kader is het Goed Gevoel Domino spel ontwikkeld om deze motto’s actief in de praktijk te brengen. Na een Zeg eens JA! traject, krijgt u van Xellens een gratis exemplaar om deze domino van Goed Gevoel te starten.

Speel Goed Gevoel Domino

Iedereen kan een gratis spel aanvragen en ontvangt een set van 10 kaarten per post .
De eerste speler stelt zichzelf tot doel één van de opdrachten op de aangeboden 10 kaarten uit te voeren. De opdrachten zijn gebaseerd op de thema’s “Geven loont” en “Maak van de ander de ster”. Ze zijn eenvoudig, bewezen effectief, leuk om te doen en kosten geen extra werktijd. Het is de bedoeling om je te activeren in je gedrag en daarmee de “ander” tegemoet te komen en een goed gevoel te geven.

Gratis Goed Gevoel Domino

Werkwijze; actie, reactie & feedback

De eerste speler kiest één van de tien kaarten en voert die uit. De opdrachten dienen binnen een dag te worden uitgevoerd. De speler mag zelf een kaart kiezen en is vrij in interpretatie, mits het “Geven loont” en “Maak van de ander de ster” gerespecteerd wordt.
Een dag nadat de opdracht is uitgevoerd, gaat de speler aan de ontvanger om feedback vragen. Hoe vond de ontvanger datgene wat hem of haar is aangeboden?

Het vragen om feedback is een belangrijk onderdeel en vormt een kern van het spel. Hiermee komt interactie op gang en kan middels meta-communicatie op elkaar gereageerd worden. Want iets kan goed bedoeld zijn, maar toch anders overkomen.

Nadat de feedback is ontvangen en dit beiden een goed gevoel geeft, geeft de speler de negen nog niet gebruikte kaarten door aan de ander. Deze mag in de kettingreactie weer geheel zelf een kaart uitkiezen en de desbetreffende opdracht uitvoeren. Het proces herhaalt zich; actie/opdracht, feedback vragen een dag erna om vervolgens de resterende kaarten minus de eigen kaart door te geven.

Indien de uitvoering van de opdracht geen goed gevoel oplevert, gaat de gever in gesprek over het waarom en vraagt om advies wat voor de ander wel een goed gevoel oplevert. Hierna worden de overige kaarten aangeboden aan de ontvanger.
De gebruikte kaarten worden aan het einde van de speelperiode verzameld en vervolgesn weer doorgegeven als set van 10 kaarten aan een ander. Zo gaat het proces van doorgeven van goed gevoel door!
Meespelen? Mail ons op info@zegeensja.nu of bel: 06-51410341 bij Xellens.